GESCHIEDENIS

SK Aalst is een voortzetting van het Studentenverbond Hoger Onderwijs Aalst - Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond’, afgekort ‘Shoa-KVHV’. Shoa is in academiejaar 2012-’13 afgesplitst van KVHV en door de splitsing werd het verbond hervormd tot een konvent namelijk SK Aalst.

Het verbond gaat terug tot september 1989. In dat jaar werd een werkgroep opgericht ter coördinatie van de studentenclubs in Aalst door Luc Havaux en Peter De Craene genaamd Swoa (Studentenwerkgroep Hoger Onderwijs Aalst). Een jaar later werd overgegaan tot de vorming van een verbond onder de naam Shoa (Studentenverbond Hoger Onderwijs Aalst).

Luc Havaux, pro-senior van Moeder Technica, werd verkozen tot eerste praeses. Onder zijn leiding werden in enkele Aalsterse hogescholen studentenclubs opgericht of heropgestart. Luc Havaux werd jaar op jaar herverkozen als praeses van het Aalsters verbond, tot Peter Vijverman in 1993 het roer overnam. Onder Peter Vijverman werd het Aalsters verbond in juli 1995 door KVHV-Nationaal vzw erkend als KVHV-afdeling. Peter Vijverman zwaaide nog 2 jaar de scepter over het Aalsterse verbond onder de benaming Shoa-KVHV Aalst. In tegenstelling tot de overige KVHV afdelingen had Shoa-KVHV geen politieke werking.

In 1997 stond Gunther Van Haut aan het hoofd van de aangesloten Aalsterse clubs, hij trad rond Nieuwjaar af en voor het resterende werkjaar 1997-‘98 nam Olivier Van De Gucht over als waarnemend praeses.

Bij de aanvang van het academiejaar 1998-'99 werd Filip Beerens verkozen als verbondspraeses en het jaar daarop Wim Debolle. Deze laatste gaf echter reeds in begin december zelf zijn ontslag, waarop Kim Schollaert werd aangesteld als waarnemend praeses tot de herverkiezingen anderhalve maand later. Op deze herverkiezingen werd Adriaan Lison verkozen tot nieuwe senior van het verbond.

Verbondspraeses Wim Daelman mocht het Aalsterse verbond de 21ste eeuw binnenlozen en werd later opgevolgd door zijn medemercuriaan Frederik Van Hecke. Voor 2002-’03 kwam Tini Verdickt aan de macht als eerste vrouwelijke verbondpraeses. In de volgende jaren van het 1ste decennia verliep de opvolging zonder enige incidenten en bleef het verbond verder bouwen aan de studentikoziteit in Aalst. Voor het academiejaar 2010-'11 werd de fakkel overgedragen aan Robin De Smet. Hij is de eerste van studentenclub Nursaia die praeses van het Aalsterse verbond werd.

2012-’13 werd een jaar van verandering voor Shoa-KVHV. Praeses Michaël de Korte samen met Ina Van Den Bremt en Dimitri Stevens hervormde het verbond tot SK Aalst en KVHV splitste zich af en werd een afzonderlijke studentenvereniging. Het doel van SK Aalst als verbond bleef hetzelfde, maar er werd wel een nieuw verbondslied gemaakt en nieuwe statuten geschreven.